Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Quay trở lại cửa hàng


Bảng dự tính cước gửi hàng thông qua dịch vụ Viettel Post

Khối lượng

Đi nhanh (Máy bay)

Đi tiết kiệm (Đường bộ)

< 1Kg 60.000VNĐ ~ 90.000VNĐ  35.000VNĐ ~ 65.000VNĐ
1Kg – 5Kg 140.000VNĐ ~ 170.000VNĐ 70.000VNĐ ~ 100.000VNĐ
5Kg – 10Kg 240.000VNĐ ~ 270.000 VNĐ 95.000VNĐ ~ 125.000VNĐ
10Kg – 20Kg 450.000VNĐ ~ 480.000VNĐ 150.000VNĐ ~ 180.000VNĐ
> 20Kg Vui lòng liên hệ Tin Cậy